logo
|coaching en supervisie

Gezinscoach Rotterdam: smeerolie voor de haperende machine 

 

Gezinsproblemen zijn vaak complex. De opvoeding, de rol van de ouders, de plaats van de kinderen, de onderlinge band, een gebrek aan vertrouwen, botsende karakters en onuitgesproken verwachtingen. Je voelt dat het cement poreus is en het bouwwerk fragiel. Aan welke knoppen kun je draaien?

 

Vinger op de zere plek

Je bent er als ouder ook niet voor opgeleid en draagt ook je eigen verleden mee. Je doet wat in jouw ogen het beste is, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Goedbedoelde pogingen worden soms al in de kiem gesmoord. Het maakt onzeker en je zoekt naar de noodzakelijke oplossing. Gezinstherapie Rotterdam helpt de vinger op de zere plek te leggen en geeft praktische aanwijzingen. 


Band die ruimte geeft

Grip op het gezin is mogelijk door onderhuidse processen te herkennen en te bespreken. Hiervoor moet je antennes ontwikkelen en ervaring opdoen. En het is niet één formule die werkt. Elk gezin kent zijn eigen historie en cultuur. Geven we elkaar voldoende ruimte en vertrouwen? Met de juiste hulp kan het gezin zich ontwikkelen tot de veilige en vruchtbare bodem waar iedereen mag oefenen om zichzelf te zijn. Het resultaat is een prachtige band omdat afstand en nabijheid in evenwicht zijn. Een band om trots op te zijn. 

 

Emmaüs Coaching bij gezinsproblemen Rotterdam kan helpen als:

  • er binnen het gezin strijd is;
  • ziekte en verlies hard binnenkomen;
  • het gezin stuurloos lijkt;
  • interne concurrentie de stemming bepaalt;
  • ouders onderling en kinderen met elkaar botsen;
  • het gevoel van 'wij' verdwenen is;
  • verwijten over en weer vliegen;
  • een ‘normaal’ gesprek moeizaam wordt;
  • ouders niet op elkaar aansluiten.


Mini-maatschappij

Gezinstherapie Rotterdam leert het gezin hoe groepsprocessen werken. Eenieder krijgt inzicht in zijn eigen rol. En gaat ervaren hoe zelf het proces te beïnvloeden. Het versterken van elkaars, verschillende kwaliteiten wordt ontwikkeld. De gezinsbemiddelaar Rotterdam brengt het wij-gevoel weer terug.

De gezinscoach Rotterdam richt zich daarbij specifiek op verhoudingen binnen het gezin die botsingen veroorzaken. Het gezin werkt als een mini-maatschappij. Met rollen en verantwoordelijkheden, individuele belangen en soms lastige conflicten. De gezinscoach luistert, stelt vragen, analyseert en houdt de spiegel voor. 

Kan uw gezin wel wat hulp gebruiken, kies dan voor gezinscoach Rotterdam.

    Particulier
Toepassingsgebieden Cultuurverandering, teamontwikkeling, kwaliteitsmanagement, procesmanagement, groepscompetenties, netwerken, voortgangsbewaking.
Doelgroepen   Gezinnen.
Tijdstippen / duur   2 uur

Stel hier je vraag

Stuur door

© Fotografie: SynArt
© Fotografie: SynArt